Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2014

Lipcowa aktualizacja długości ~ July's length update

O całkowitej zmianie podejścia do produktów i pielęgnacji włosów ~ On my change of attitude to hair care and products

Timotei Intensywna Odbudowa: stara i nowa wersja oraz Moc i Blask ~ Timotei Intense Repair, old and new version, and Strength & Shine

Niedziela dla włosów 13: cassia Khadi ~ Sunday for hair 13: Khadi cassia

Potrójne rosyjskie rozdanie, edycja 2. ~ Triple Russian giveaway, edition 2