Sock bun: instrukcje, 2 wersje~ tutorial, 2 versions

Sock bun

Może tym razem bez mojego typowego "gadania" na 100 linijek? ;)

Potrzebne akcesoria:
  • baza do koka
  • 2 miękkie gumki do włosów i ewentualnie jedna mała, np.silikonowa
  • wsuwkiNajpierw przygotowujemy bazę do koka. Można ją zrobić samemu, przez odcięcie palców od skarpetki i zwinięcie jej w kształt pączka. (Tego z amerykańskich filmów. Znudzeni policjanci na przerwie w służbie, oparci o samochód, kawa i pączki z dziurką. Te klimaty.) Rozmiar (długość skarpetki) zależy od Was. Im większa i grubsza, tym większa baza. Dobrze jednak, żeby nie była za ciężka.
Jeśli chodzi o kolor, dobrze jest znaleźć jak najbardziej zbliżony do swoich włosów (nie jestem dobrym przykładem). Świetnie sprawdzają się cienkie rajstopy.

Można też kupić gotową bazę, za ok. 5 zł w sklepach typu Świat Spinek i na targach ;) Gotowa baza jest lżejsza od skarpetki i można w nią wpinać wsuwki, co dla niektórych okazuje się niezbędne do wykończenia koka.

_____________________________________________________

Let's skip my usual babbling this time, shall we? ;)

You will need:
  • bun filler
  • 2 soft hair ties and optionally a small one, eg. silicone one
  • bobby pins
First, prepare a bun filler if you don't have a ready one. You can do it by cutting the toes from a sock and rolling it into a shape of a doughnut. (The one from American films. Bored policemen during a lunch break, leaning against their car, drinking coffee and eating the doughnuts with holes in the middle. That stuff, you know ;) ) The size (length) of the sock depends on you. The longer and thicker the sock, the bigger the base. It is good, though, not to take too big sock, since you don't want the base to be too heavy.
When it comes to a colour (don't look at mine ;) ) it's good to find one that is as similar to your hair colour as possible. Regular thin tights work great.
You can also buy a ready bun filler, it's cheap, and you can find it in shops with jewellery and accessories. It is lighter than a sock and you can insert bobby pins into it, which is necessary for some people to finish the bun.

Wersja I ~ 1 st version

Do tej użyłam skarpetki, ponieważ jest mniejsza i łatwiej mi ją zakryć włosami. Oczywiście można użyć gotowego wypełniacza.
~
 I used a sock for this one, since it's easier for me to cover it with hair. Of course, you can use a ready bun filler.

1.
Związujemy włosy w kucyk (ja swój sock bun lubię nosić wysoko) i nakładamy bazę na jego podstawę.
~
Tie the hair into a ponytail. (I like my sock buns high.) Put the base on top of the ponytail.


2.
Pochylamy głowę mocno do przodu i rozkładamy włosy równo na bazie, tak, żeby ją zakryć. 
~
Lean forward and spread the hair evenly on the base to cover it.


3. 
Nakładamy na skarpetkę drugą gumkę. Sprawdzamy w lustrze czy nie prześwituje gdzieś wypełniacz (jak mnie). Ewentualnie poprawiamy włosy, żeby zakryć wypełniacz.
~
Put another hair tie on the bun filler. Check in a mirror if your filler is visible under the hair (mine was) and adjust the hair if you need to do so.


4. 
Końcówki włosów owijamy gładko wokół podstawy koka i upinamy wsuwkami (wsuwki nie muszą być wpięte w bazę, mogą być wsunięte pod nią) albo zaplatamy dowolny warkocz (1 lub 2), związujemy go małą gumką i również owijamy wokół podstawy. Ja wybrałam tę drugą opcję, z pojedynczym warkoczem angielskim. Można też dodatkowo ozdobić koka cienką apaszką.
~
Wrap the ends of your hair smoothly around the base of the bun and pin them with bobby pins (the pins don't need to be inserted into the base, you can put them under). You can also braid the hair in any braid you want, or two braids, tie it (them) with a small tie and also wrap around the bun. I choose the second option, with one English braid. You can also wrap a small scarf around the bun.Wersja II ~ 2nd version

Do tej wersji użyłam gotowego wypełniacza. Jest bardziej elastyczny, więc łatwiej się go zawija.   Poza tym, jak już wspominałam, czasami potrzeba do wykończenia tego koka wsuwek, (które można wpiąć w gotowy wypełniacz a w skarpetkę nie). Zależy to od typu włosów (gładkie i miękkie, czy nieco sztywniejsze, na których kok sam powinien się trzymać) a także od użytych produktów do włosów (odżywka wygładzająca) i od dnia (mnie czasem kok trzyma się cały dzień, czasem, jeśli mam zbyt gadkie do tej fryzury włosy, odwija się i wymaga poprawek co jakiś czas.)
~
I used a ready filler in this version. It's more elastic, so it was easier to roll it. Besides, as I have mentioned, sometimes you need bobby pins to finish this bun. (You can stick them into a ready filler, but not into a sock.) It depends on your hair type (whether you have soft and smooth hair or a bit stiffer hair, which should hold the bun by itself) and also on the products you have used (a smoothing conditioner) and on a day (for me, sometimes the bun stays up all day, sometimes it falls down a bit and needs touch-ups.)

1. 
Zaczynamy od kucyka. Nakładamy wypełniacz na kucyk kilka centymetrów od końcówek włosów.
~
Start with a pony tail. Put the bun filler on your ponytail  a few centimetres/inches from the ends of your hair.


2. 
Zawijamy końcówki włosów wokół wypełniacza do środka. Staramy się zrobić to delikatnie i gładko, żeby nie pognieść i nie połamać końcówek przy zawijaniu włosów w kojelnym etapie. 
~
Wrap the ends of your hair around and the filler and tuck them inside. Try to be gentle and place the ends smooth on the filler, to avoid breaking and crushing your ends in the next step.


 3. 
Zaczynamy kręcić wypełniaczem do wewnątrz, tak, żeby końcówki same się wkręcały do środka. Wypełniacz zacznie nam wędrować w górę, do podstawy kucyka. Staramy się wygładzać włosy co kilka centymetrów, i zawijać je na wypełniaczu dość ciasno.
~
Start rolling the filler inside, in such a way that the ends will twist themselves in. The filler will start going up, towards the base of the ponytail. Try to smooth the hair every few centimetres/inches, and roll it on the filler quite tight.4. 
Obracamy nim też tak, jak kierownicą samochodu, żeby włosy rozłożyły się na nim równo. Po jakimś czasie możemy przerwać na moment wkręcanie włosów i rozłożyć je równo na wypełniaczu. Zawijamy dalej.
~
Also, keep rotating it, like a steering wheel in a car, to distribute the hair evenly. After a while you can stop rolling and spread the hair on the filler. Then start rolling again.

5. 
Pod koniec można podnieść koka do góry, jest to wygodniejsze niż przechylanie głowy na bok. Zawijamy koka do końca, nadal starając się robić to ciasno.
~
Towards the end, you can take the bun up, it's more convenient than leaning the head to the side. Roll the bun to the end, still trying to roll it tight.


6. 
Gotowe! Jeśli czujemy, że kok od razu nam się nie trzyma, nie chce się zwijąć do końca, upinamy go wsuwkami. Jeśli w ciągu dnia zacznie się rozwijać, można odwinąć kilka centymetrów i poprawić, zwijając do ciaśniej, starając się zwijać tak długo, aż kok dotknie głowy.
~
Done! If you feel like the bun doesn't hold well or doesn't want to roll to the end, add a few bobby pins. If it starts falling down during the day, you can unroll it a bit and roll it again tighter, trying to roll it until it touches your head.
Komentarze

Prześlij komentarz